ศิลปะ

การเริ่มต้นของการเรียนศิลปะ

ความรู้เบื้อต้นในทางศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนรู้สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้า คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะกรรมและรวมถึงสายงานด้านศิลปะต่างๆด้วยที่เรานั้นตั้งใจที่จะศึกษาหรือนำความรู้ในเบื้องต้นของการเรียนศิลปะไปใช้และประยุกต์ให้เข้ากับงานต่างๆด้วย ดังนั้นการเริ่มต้นที่จเรียนรู้ศึกษาทางด้านศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรืองานด้านศิลปะอื่น

และคนโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการรู้ตัวเองมาก่อนนักว่าตัวเองนั้นจะเหมาะกับศิลแบบใดบ้างหรือควรจะเรียนรู้ในงานศิลปะไปในแนวทางใดดังนั้นแล้วการเริ่มต้นศิลปะบางครั้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนบางคนด้วย ถึงแม้ศิลปะจะเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิด จิตนาการโดยส่วนใหญ่แต่ในการที่เราจะสามารถเรียนรู้ในงานศิลปะต่างๆได้นั้นเราก็อาจจะต้องอาศัยสิ่ต่างด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการเรามต้นในงานศิลปะต่างๆทั้งคนที่มีความชื่นชอบหลงไหลในงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือผู้ที่เพิ่มจะเริ่มต้นมีความหลงไหลหรืออยากที่จะเรียนรู้ในงานศิลปะต่างนั้น โดยการเริ่มต้นในงานศิลปะนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะประเภทใดสิ่งแรกที่ทุกคนจะมีมีก็คือ การเริ่มต้น เราจะต้องหาสิ่งที่เป็นตัวจุดประกายว่าเรานั้นพร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดใจกับงานศิลปะ

โดยการเปิดใจกับงานศิลปะนั้นเพ่อเป็นเหมือนการเลือกสายทางด้านการเรียนรู้ของศิลปะมากกว่า เพราะศิลปะนั้นมีหลานสายและแต่ละสายก็มีสิ่งที่สำคัญและหน้าสนใจในการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปะก็คือการจินตนาการอย่างมีขั้นตอนและมีการใช้พรสวรรค์หรือฝีมอืร่วมด้วย ซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กแต่อาจจะป็นอุปสสรคของคนที่เพิ่มเข้าสู่วงการศิลปะนั่นเอง บางคนอาจจะบอกว่าศิลปะนั้นเกิดจาดพรสวรรค์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช้พรสวรรค์ทั้งหมดแต่ศิลปะเกิดจาการ

เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่อชอบในงานศิลปะอยู่แล้วหรือผู้ที่เพิ่มชื่นชอบก็ล้วนแต่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เรารู้ถึงในส่งที่ไม่รู้และสามารถนำไปสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลงานใหม่ๆทางด้านศิลปะในแนวทางที่น่าสนใจได้และการเรียนรู้ศิลปะนัน้ถือเป็นความรั้ที่จะสามารถนำไปใช้เพ่อต่อยอดได้อย่างแท้จริง

อีกสิ่งที่จะขาดไม่ได้เบยนั่นก็คือการฝึกฝน เพราะผลงานทางด้านศิลปะนั้นจะสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีและน่าสนใจได้นั้นศิลปนจะต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้ผลงานของตัวเองนั้นเป็นที่สุดให้ได้และการฝึกฝนก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีการชื่นชอบในศิลปะมาแต่แรกด้ยแต่การฝึกฝนนี่แหละจะสามารถต่อยอดและทำให้เรานั้นเป็นศิลปินในอนาคตได้ไม่เพียงแค่นี้การฝึกฝนเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือทำจนกว่าที่เรานั้นจะได้สิ่งที่พอใจ

 

สนับสนุนโดย   ae sexy