สังคมทั่วไป

วิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยและให้ถูกสุขลักษณะ

วิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

วิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เชื่อว่าหลายหลายท่านชอบสัตว์เลี้ยง เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นถือได้ว่ามีความน่ารักตัวของตัวมันเองและความน่ารักของมันก็ทำให้เราหลงไปด้วยเช่นกันนอกจากความน่ารักของมันแล้วยังเป็นเพื่อนของเราหรือสัตว์เลี้ยงบางชนิดก็สามารถดูแลเฝ้าบ้านให้กับเราได้อีกด้วย

สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆสามารถดูแลและทำความสะอาดได้ง่ายแต่ในบางประเภทหรือบางชนิดก็ทำความสะอาดได้ยากทำให้เป็นความเหนื่อยยากในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคหรือภาหะนำโรคให้แก่เจ้าของได้เช่นกัน  

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศให้ข้อมูลไว้ดังนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนสำหรับพื้นที่จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงไว้ภายในบริเวณของบ้านของท่านท่านจะต้องจัดสถานที่สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นความเหมาะสมสำหรับที่พักอาศัยและจำนวนของสัตว์เลี้ยงมันเอง   

การดูแลรักษาสถานที่ที่บริเวณที่ให้สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ควรรักสาทำความสะอาดอยู่เสมอและกระทำการเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะโดยผู้ที่เลี้ยงเหล่านั้นจะไม่ปล่อยให้บริเวณเหล่านั้นหรือบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่มีการสะสม ของสกปรกต่างๆที่ทำให้เกิดกินเหม็นโดยเป็นการรบกวนผู้อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเอง 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องทำการระมัดระวังและที่สำคัญจะต้องรับผิดชอบมลภาวะและเสียงหรือกลิ่นที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่านโดยอาจกาวได้ว่าหากสัตว์เลี้ยงของท่านทำสิ่งที่ ก็ให้เป็นสิ่งรบกวนหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนเลี้ยงหรือคนรอบข้างก็ตาม 

สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องมีการฉีดวัคซีนตามกำหนดโดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านเพราะภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะป้องกันอันตรายที่เกิดจากเชื้อโรคที่มีจากสัตว์เลี้ยงนำเข้ามาสู่คนนั่นเอง 

สำหรับการนำสุนัขออกไปนอกพื้นที่บริเวณที่เลี้ยงจะจำเป็นต้องผูกสายจุงสุนัขที่แข็งแรงและจะต้องมีสายลากจูงอยู่ตลอดเวลาหากเป็นสุนัขที่ดุร้ายหรือไม่คุ้นกับคนเท่าไหร่นักควรมีอุปกรณ์เพิ่มนั่นก็คืออุปกรณ์ครอบปาก และทำการจับสายลากจูงโดยมีการห่างจากสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตรโดยหลักการนี้จะต้องอยู่ตลอดเวลาที่ทำการพาออกมานอกบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดเลี้ยงอยู่นั่นเอง  

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะต้องทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นต่างๆโดยเป็นการเกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่านในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะโดยท่านนั้นจะต้องมีการจะทำการทันทีหลังจากที่สุนัขของท่านหรือสัตว์เลี้ยงของท่านสร้างไว้ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเอง